Armeo

Armeo® antaa yläraajakuntoutujalle keinot harjoitella ja vahvistaa käsivarren liikettä ja tartuntakykyä käyttämällä jäljellä olevaa neuromuskulaarista hallintaa.

Armeo® terapiakonseptin ominaisuudet ovat käden painokevennys, Augmented Performance Feedback, arviointityökalut ja modulaarinen terapia -konsepti, joka sisältää kolme tuotetta eri kuntoutuksen vaiheisiin

1. ARMEO®POWER – ROBOTTIAVUSTEINEN YLÄRAAJAKUNTOUTUS
2. ARMEO®SPRING – YLÄRAAJAN JA KÄDEN PAINOKEVENNETTY KUNTOUTUS (kuva vasemmalla)
3. ARMEO®SENSOAktiivista, aloitteellista ja motivoivaa yläraajan kuntoutusta sensoritekniikalla

Armeo® terapiakonsepti

KÄDEN PAINOKEVENNYS
• Vapauttaa jäljellä olevan toiminnallisuuden
• Mahdollistaa laajan 3D-toiminta-alueen
• Liikkeen avustus (ArmeoPower)

AUGMENTED PERFORMANCE FEEDBACK
• Mahdollistaa motivoivat oma-aloitteiset harjoitteet
• Yhdistää toiminnallisuuden ja hauskuuden

ARVIOINTITYÖKALUT
• Analyysit ja dokumentaatio potilaan kehittymisestä

MODULAARINEN TERAPIA -KONSEPTI
• Optimaalinen kuntoutus läpi koko kuntoutusketjun

 

Tutustu referensseihin:

Laakson sairaalan toimintaterapian osasto, Helsinki (ArmeoSpring)
Lue lisää... (FysioNews 1/2014)

Kuntoutuskeskus Kankaanpää (ArmeoSpring)
Lue lisää... (FysioNews 3/2013)

Kyyhkylän kuntoutus- ja hyvinvointikeskus, Mikkeli (ArmeoBoom)
Lue lisää... (FysioNews 1/2013)


Lue lisää Armeo® englanninkielisiltä sivuilta.

 

ARMEO®POWER
• kuntoutujille, joilla vaikeita liikerajoitteita ja/tai inaktiiviset lihakset yläraajassa

ARMEO®SPRING
• kuntoutujille, joilla vähäistä aktiviteettia yläraajassa

ARMEO®SENSO
• kuntoutujille, joilla lieviä rajoitteita yläraajan toiminnassa

MANOVO®SPRING
• oteharjoittelun lisäosa ArmeoSpring /Power-laitteeseen
• avustaa spastisen käden ekstensiossa
• liikkeet integroitu harjoituksiin